Retur til oversigt

Afspil video med videolink

Med videolink kan man indsætte links til videoer i projektet, uden at videoerne bliver indsat som objekter på selve siden .
Det har den store fordel, at man kan vise mange videoklip fra den samme side.
Videoen vises først, når der klikkes på knappen.
Der indsættes automatisk et billede fra videoen, hvis der linkes fra en knap.
Hvis din brower ikke kan vise videoerne, kan de også ses på Youtube

Retur til oversigt

mail@mixware.dk Erik Holm Thomsen, Tåstrup Byvej 19, DK 4300 Holbæk, +45 6064 6450,     Om Mixware og persondata