Retur til oversigt

Udfyld hele siden med felter.

Indimellem kan man have brug for at fylde hele siden med felter, som det kendes fra kommunikationsprogrammer.
Det kan nu gøres automatisk.
Det er nemt at tilføje eller fjerne en række eller kollonne.
Hvis din brower ikke kan vise videoerne, kan de også ses på Youtube

Retur til oversigt

mail@mixware.dk Erik Holm Thomsen, Tåstrup Byvej 19, DK 4300 Holbæk, +45 6064 6450,     Om Mixware og persondata