• Klik på  i værktøjslinjen.

Auto-funktioner er en form for skabeloner, der giver mulighed for at lave visse avancerede ting med meget få klik.

De bygger overvejende på de muligheder, der allerede er i Mediamixer, men hvor det ville være for tidsforbrugende og kompliceret at udføre det i praksis.

Nogle af funktionerne kan bruges på en kreativ måde, mens andre sigter mod at udføre ganske bestemte ting.

Funktionerne beskrives i vinduet, når man vælger en funktion i listen.

Formålet med enkelte af funktionerne er dog ret indforstået og forklares bedst ved et praktisk eksempel.

  • Ved flere af funktionerne linkes der til et eksempel i tekst eller video på Mediamixers webside.
    Klik på:

  • Et eksempel på en auto-funktion, der allerede eksisterer i tidligere versioner, er puslespils-funktionen, som automatisk laver et puslespil af et billede.

Det kunne laves manuelt ved at skære billedet op i små bidder, indsætte hotspots og programmere osv., men det ville tage tid. Med auto-funktionen udføres det på få sekunder.

På samme måde med de andre autofunktioner.